Parveke- ja julkisivu­remontti – myös rakennus­valvonta ja rakenne­suunnittelu!

Pääasialliset toimeksi­antomme koskevat julkisivuja ja parvekkeita. Parveke- ja julkisivu­saneerausten suunnittelu on erikoisalaamme. Näihin kuuluvat myös ikkunoiden ja ovien uusimis­projektit. Hoidamme suunnittelut ja rakennus­valvonta, sekä rakennuttamis­tehtävät hankkeen esiselvittelyistä kohteen valmiiksi saattamiseen asti.

 • Parveke­saneerausten suunnittelu
 • Julkisivujen maalaus- ja pinnoitus­käsittelyjen suunnittelu
 • Julkisivujen lisäeristysten ja uudelleen­verhousten suunnittelu
 • Ikkunoiden uusimisprojektit
 • Rakennus­valvonta

Julkisivun korjaus on haastava työ, varmista silloin että ammattilainen on asialla!

Julkisivujen ja parvekkeiden korjaukset ovat merkittävimpiä kiinteistön korjaushankkeita. Tästä syystä ne on pyrittävä toteuttamaan alusta asti suunnitelmallisesti ja hallitusti. Lähdemme liikkeelle suunnittelusta, jonka esiselvitys­vaiheessa perehdymme huolella ongelmakohtiin ja kunnostusta vaativiin toimen­piteisiin.

Julkisivun korjaus- ja parannus­projektit:

 • Huolto­maalaukset
 • Rappaus­vaurioituneiden julkisivujen korjaukset
 • Tiiliseinä­korjaukset
 • Julkisivu­elementtien vaurio­korjaukset
 • Lisälämmön­eristykset

Parvekkeiden korjaus- ja parannus­projektit:

 • Huolto­maalaukset
 • Betoni­rakenteiden perusteelliset korjaukset
 • Betoni­rakenteiden osittaiset tai kokonais­valtaiset uusimiset
 • Parvekekaiteiden uusimiset tai perus­korjaukset
 • Parvekkeiden vedenpoisto­järjestelmien perusparannukset

Tilaa julkisivun korjaus kokeneelta ammat­tilaiselta!

Insinööri­toimisto Lasse Kilpinen Oy palvelee – ota yhteyttä!